16:52 PST Thứ sáu, 30/01/2015

Kê hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 2013-2014

Thứ hai - 02/09/2013 22:23
Kê hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 2013-2014

Kê hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 2013-2014UBND QUẬN HẢI AN
TRƯỜNG MẦM NON ĐẰNG LÂM
Số :    46/KH-MN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         Đằng Lâm, ngày 24 tháng 8 năm 2013

 

 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013-2014
 
Thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”,
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Phòng GD&ĐT quận Hải An,
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT quận Hải An, kế hoạch chuyên môn bậc học mầm non, kế hoạch trọng tâm của trường MN Đằng Lâm.
Căn cứ vào kết quả hoạt động chuyên môn năm học 2012-2013 và tình hình thực tế của nhà trường.
Trường MN Đằng Lâm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên năm học 2013-2014 như sau:
A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014
1/ Về số lượng: Tổng số : 12 lớp
Trong đó:   - Khối 5 tuổi: 4 lớp
- Khối 4 tuổi: 4 lớp
- Khối 3 tuổi: 3 lớp
- Khối Nhà trẻ: 1 lớp
2/ Đội ngũ giáo viên: Tổng số: 29 đồng chí giáo viên đứng lớp
                (2 đ/c giáo viên đang nghỉ sinh)
Trong đó: Trình độ Đại học: 15 đồng chí
                 Trình độ Cao đẳng: 3 đồng chí
                  Trình độ trung cấp: 9 đồng chí
* Phân loại theo trình độ nhận thức về chuyên môn như sau:
- Nhóm A1: Nhận thức tốt, tổ chức các hoạt động có hiệu quả, có phong cách sáng tạo, linh hoạt, nắm chắc cách xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, ngày, kế hoạch chủ điểm (Yến, Hồng, Phím, Nguyên, Bắc, Lưu Trang..).
- Nhóm A2: Nhận thức tốt, nắm được cách xây dựng kế hoạch giáo dục , tổ chức các hoạt động tương đối hiệu quả (Hiền, Chiến, Hậu, Thơm, Thảo)
- Nhóm A3: Nhận thức tốt, nắm được cách xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động chưa linh hoạt sáng tạo, phong cách còn hạn chế.
3/ Thuận lợi:
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT.
- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc, yêu nghề.
- Một số giáo viên linh hoạt sáng tạo trong quá trình thiết kế và tổ chức các hoạt động cho trẻ.
- Nhà trường đầu tư CSVC tương đối đầy đủ đảm bảo phục vụ công tác chăm sóc và giáo dục
- Trẻ có nề nếp trong các hoạt động.
4/ Khó khăn:
- Các phòng học chủ yếu là phòng học tạm, phòng học cấp 4, diện tích không đảm bảo theo yêu cầu chương trình giáo dục mầm non mới. Không có phòng hoạt động chuyên môn, phòng chức năng.
- Năng lực chuyên môn của giáo viên đứng lớp không đồng đều: một số giáo viên tuổi cao, một số giáo viên mới vào ngành, một số giáo viên có chuyên ngành mầm non nhưng tốt nghiệp không chính quy...nên việc tiếp cận đổi mới còn hạn chế.
        Từ những thuận lợi và khó khăn trên, nhà trường đã lựa chọn những nội dung bồi dưỡng chuyên môn cụ thể như sau:
- Công tác quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc vệ sinh và củng cố kỹ năng thực hiện chăm sóc vệ sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
- Xây dựng kế hoạch theo chương trình giáo dục mầm non mới các độ tuổi.
+ Kế hoạch chủ đề, kế hoạch thiết kế môi trường.
- Đánh giá việc thực hiện chương trình GDMN mới
- Kiện toàn hệ thống hồ sơ sổ sách của giáo viên.
- Cách viết NCKHSPUD.
- Thiết kế xây dựng môi trường giáo dục trong nhóm lớp.
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
- Phần mềm Mindmenerger xây dựng kế hoạch hoạt động.
B/ THÀNH PHẦN
-          100% giáo viên đứng lớp.
-          100% cô nuôi
C/ THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
       Thời gian: Ngày 8 tháng 9 năm 2013
       Địa điểm: Khu A- Trường MN Đằng Lâm
D/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

THỜI GIAN
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
THỰC HIỆN
Sáng Ngày 8/9/2013
7h30-8h30
- Công tác quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc vệ sinh.
Đ/c Hương- Phó hiệu trưởng nhà trường
8h30-10h
Củng cố kỹ năng thực hiện chăm sóc vệ sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN.
- Đ/c Yến- Giáo viên lớp 5A1
10h-11h
- Kiện toàn hồ sơ sổ sách
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
- Cách viết NCKHSPUD
- Đ/c Dung- Phó Hiệu trưởng nhà trường
Chiều ngày 8/9/2013
14h- 16h
- Đánh giá việc thực hiện chương trình GDMN mới
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng của tiến sĩ Lan Hương.
- Cách thiết kế môi trường
- Đ/c Dung- Phó Hiệu trưởng nhà trường
16h-17h
-  Phần mềm Mindmenerger xây dựng kế hoạch hoạt động.
 
- Đ/c Lê Thị Thu Trang – Cán bộ CNTT

 

 
TM. NHÀ TRƯỜNG
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Thị Mai Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo cáo kết quả khám sức khỏe lần 2
Báo cáo kết quả khám sức khỏe lần 2
Báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục trẻ lần 2 Khối 5 Tuổi Năm học 2013-2014
Báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục trẻ lần 2 Khối 5 Tuổi Năm học 2013-2014
Báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục trẻ giai đoạn 3 Khối 3-4 Tuổi - NT Năm học 2013-2014
Báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục trẻ giai đoạn 3 Khối 3-4 Tuổi - NT Năm học 2013-2014
Báo cáo tổng hợp cân đo lần 3 năm học 2013-2014
Báo cáo tổng hợp cân đo lần 3 năm học 2013-2014
Báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục trẻ lần 1 khối 5 tuổi năm học 2013-2014
Báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục trẻ lần 1 khối 5 tuổi năm học 2013-2014
Báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục trẻ giai đoạn 2 khối 3 - 4 tuổi - Nhà trẻ năm học 2013 - 2014
Báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục trẻ giai đoạn 2 khối 3 - 4 tuổi - Nhà trẻ năm học 2013 - 2014